Knižní grafika

-   studium na VOŠG v Praze pod vedením akad. mal Milana Erazima
-   návrhy knižní obálky, sazby, ilustrací a knižní vazby
-   od poesie, přes povídky, román až po ediční řadu