Ariel

-   básnická sbírka Sylvie Plath
-   ilustrace, grafická a typografická úprava | 2004
-   I. klauzurní práce 1. ročníku na VOŠG pod vedením akad. mal. Milana Erazima