Časotřesení

-   poslední román Kurta Vonneguta jr. 
-   ilustrace, grafická a typografická úprava | 2006 
-   absolventská práce 3. ročníku na VOŠG pod vedením akad. mal. Milana Erazima