Dlouhá dlouhá letní noc

-   povídka z knihy Soumrakodlak Martina Pelčáka
-   ilustrace, grafická a typografická úprava | 2004 
-   práce 1. ročníku na VOŠG pod vedením akad. mal. Milana Erazima