Malý Alenáš

-   dětská kniha Ivana Vyskočila 
-   ilustrace, grafická a typografická úprava | 2005 
-   II. klauzurní práce 2. ročníku na VOŠG pod vedením akad. mal. Milana Erazima