Vesnické povídky

-   povídková kniha Václava Koubka
-   ilustrace – suchá jehla, grafická a typografická úprava | 2005
-   I. klauzurní práce 2. ročníku na VOŠG pod vedením akad. mal. Milana Erazima