Kresba, malba, klasické grafické techniky

-   klasická kresba tužkou
-   malba vaječnou temperou, akvarel, olej
-   klasické grafické techniky: suchá jehla, lept, linoryt, litografie