Počítačová grafika

-   kresba v Adobe Photoshop a Illustrator 
-   realistická i abstraktní kresba 
-   pro firemní účely, knižní i herní grafiku